Thông tin sản phẩm
Accessories
ex:ride (SPride.05)
Motored Cuirassier
Fate/Zero
Max Factory (Manufacturer)
¥4,743
  • 10/25/2012 Standard ¥4,743
4545784000182
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.