Thông tin sản phẩm
Accessories
Little Armory (LS02)
MP5 (F Specification)
Rin Shirane Mission Pack
Tomytec (Manufacturer)
1/12
5 cm
¥4,000
  • 01/2020 Standard ¥4,000
4543736307440
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.