Thông tin sản phẩm
Accessories
Little Armory (LA033)
MP5A4/ 5
Tomytec (Manufacturer)
1/12
5.5 cm
¥1,400
  • 10/27/2017 Standard ¥1,400
4543736284154
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.