Thông tin sản phẩm
Accessories
Little Armory (LA026)
MP5SD6
Tomytec (Manufacturer)
1/12
¥1,400
  • 04/2019 Standard ¥1,400
  • 02/2017 Standard ¥1,400
4543736268239
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.