Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Mysterious Heroine X
Fate/Grand Order
Kadokawa (Manufacturer)
Itandi (Sculptor)
1/7
29.5 cm
¥17,050
  • 2021-5-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.