Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Nakano Nino
Gotoubun no Hanayome ∬
Good Smile Company (Manufacturer)
Nishibu Hidetoshi (Sculptor)
¥3,545
  • 05/2021 Standard ¥3,545
4580416942614
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.