Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Nakano Yotsuba
Gotoubun no Hanayome ∬
Good Smile Company (Manufacturer)
Oka Masaaki (Sculptor)
¥3,545
  • 06/2021 Standard ¥3,545
4580416942720
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.