Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Excellent Model, Portrait Of Pirates Limited Edition
Nami
One Piece
BB_Rasta Color
MegaHouse (Manufacturer)
Inada Masaki (Sculptor), Taumokei (Color Producer)
¥8,800
  • 01/2021 Limited + Exclusive ¥8,800
Castoff
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.