Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Nanase Karin
Kyokou Suiri
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Shumekutoesu (Sculptor), Tourmaline Gorilla (Color Producer)
¥16,800
  • 05/2021 Standard ¥16,800
4589642711711
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.