Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Dream Tech
Natori Sana
Sana Channel
Wave (Manufacturer)
Harada Takehito (Illustrator), Sai (Sculptor)
¥14,800
  • 02/2021 Standard ¥14,800
4943209611768
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.