Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
KD Colle
Nazo no Heroine X
Fate/Grand Order
Foreigner
Kadokawa (Manufacturer)
Itandi (Sculptor), Kawamo (Color Producer)
1/7
¥15,500
  • 05/2021 Limited + Exclusive ¥15,500
4942330124321
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.