Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Portrait of Pirates "Playback Memories"
Nefertari Vivi
One Piece
MegaHouse (Manufacturer)
Kibayashi Norio (Sculptor), Taumokei (Color Producer)
¥12,000
  • 12/2020 Limited + Exclusive ¥12,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.