Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Nemesis
To LOVEru Darkness
Darkness
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Akabeko (Sculptor), Moriyama Nana (Color Producer)
1/6
¥16,000
  • 01/2021 Standard ¥16,000
4589642711391
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.