Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Nero Claudius
Fate/Grand Order
[Bride], Saber
Flare (Manufacturer)
French Doll (Sculptor), Ganyon (Color Producer)
24.5 cm
¥14,800
  • 02/2021 Standard ¥14,800
  • 10/17/2018 Standard ¥14,800
4589977240306
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.