Thông tin sản phẩm
Model Kits
Assemble Heroines, Summer Queens
Nero Claudius
Fate/Grand Order
Caster
Our Treasure (Manufacturer)
Hayashi Hiroki (Sculptor), Sakura (Color Producer)
1/8
¥4,980
  • 12/2020 Standard ¥4,980
4573480000236
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.