Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Summer Queens
Nero Claudius
Fate/Grand Order
Caster
Our Treasure (Manufacturer)
Hayashi Hiroki (Sculptor), Sakura (Color Producer)
1/8
¥10,800
  • 12/2020 Standard ¥10,800
4573480000243
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.