Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Nero Claudius
Fate/Extra CCC
Saber Bride
Principality of Kagutsuchino (Circle)
Toda Satoshi (Sculptor)
1/8
¥12,000
  • 05/05/2015 Limited (Treasure Festival in Ariake 13) ¥12,000
  • 02/08/2015 Limited (Wonder Festival 2015 [Winter]) ¥12,000
  • 05/05/2014 Limited (Treasure Festival in Ariake 11) ¥12,000
  • 07/28/2013 Limited (Wonder Festival 2013 [Summer]) ¥12,000
  • 05/05/2013 Limited (Treasure Festival in Ariake 9) ¥12,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.