Thông tin sản phẩm
Garage Kits
CharaGumin
Nero Claudius
Fate/EXTRA
Saber Extra
Volks (Manufacturer)
Zoukei-mura (Sculptor)
1/8
21 cm
¥17,000
  • 06/20/2015 Exclusive (Volks SR, Volks Akihabara Hobby Paradise, Hobby Square Kyoto, Mail Order and Hobby Paradise Web) ¥17,000
  • 06/20/2015 Limited (Hobby Round SR) ¥17,000
  • 05/24/2015 Limited (Hobby Round 13) ¥17,000
4518992225586
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.