Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Next Purple
Shin Jigen Game Neptune Victory II
Processor Unit Full
Vertex (Manufacturer)
M.I.C. (Sculptor)
1/7
38 cm
¥29,800
  • 04/2021 Standard ¥29,800
  • 08/30/2018 Standard ¥29,800
4562389471445
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.