Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Next White
Shin Jigen Game Neptune Victory II
Vertex (Manufacturer)
Masunomiya Kouichi (Sculptor), Sumita Kazuhiro (Color Producer)
1/7
¥29,800
  • 03/2021 Standard ¥29,800
4562389471452
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.