Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Nico
Dead or Alive 6
Fuzichoco
Wonderful Works (Manufacturer)
Fuzichoco (Illustrator), Itandi (Sculptor), Michikawa Hiroshi (Color Producer), Yamakatsu (Sculptor)
1/7
¥17,800
  • 12/2020 Standard ¥17,800
4580522750042
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.