Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Lucrea
Niijima Makoto
Persona 5 The Royal
MegaHouse (Manufacturer)
Ekoshi (Color Producer), Inui (Sculptor)
23 cm
¥13,800
  • 09/2021 Limited + Exclusive ¥13,800
4535123831317
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.