Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Okumura Haru
Persona 5: The Animation
Kaitou
Amakuni (Manufacturer), Hobby Japan (Distributor)
Manabe Natsuki (Sculptor)
1/7
¥17,800
  • 03/2021 Limited + Exclusive ¥17,800
4981932513843
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.