Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Osaka Shizuku
Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukou Kai
Good Smile Company (Manufacturer)
Poly-Toys (Sculptor)
¥3,545
  • 06/2021 Standard ¥3,545
4580416942744
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.