Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
OTs-14
GIRLS' FRONTLINE
Unknown (Manufacturer)
reflex, Orange Cat Industry Phoenix Gyakuten, A14 (Sculptor)
1/8
24.5 cm
¥17,160
  • 2021-1-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.