Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
PA-15
Girls Frontline
Pink Larkspur's Allure
Phat Company (Manufacturer)
Abira (Sculptor), Sakura (Color Producer)
1/6
17.5 cm
¥16,800
  • 03/2022 Standard ¥16,800
4589496588682
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.