Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Ping Hai
Azur Lane
Merry Summer, TF Edition
Mimeyoi (Manufacturer)
Hoshina Eimi (Color Producer), Tere (Sculptor)
19 cm
¥9,000
  • 02/2021 Limited + Exclusive ¥9,000
4580692150024
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.