Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pink Label Flamingos Ponytail no Ko
Original Character
Daiki Kougyou (Manufacturer)
Anmi (Illustrator), Ikasa (Color Producer), Tomogomahu (Sculptor)
1/6
¥19,000
  • 01/2021 Standard ¥19,000
Castoff
4582261372820
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.