Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Gundam Girls Generation
Ple-Two
Kidou Senshi Gundam ZZ
Normal Suit
MegaHouse (Manufacturer)
Inui (Sculptor), Taumokei (Color Producer)
1/8
¥13,000
  • 01/2021 Standard ¥13,000
4535123830150
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.