Thông tin sản phẩm
Accessories
Little Armory (LD003)
Police Shield A
Tomytec (Manufacturer)
1/12
2 cm
¥1,600
  • 03/2016 Standard ¥1,600
4543736261858
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.