Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
B-style
QBZ-95
Girls Frontline
Narcissus
FREEing (Manufacturer)
Dragoncraft (Sculptor)
1/4
¥28,000
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥28,000
4571245299604
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.