Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
QBZ-97
Girls Frontline
Juushou
Flare (Manufacturer)
Hoshina Eimi (Color Producer), Mishima (Sculptor)
1/7
¥15,800
  • 06/2021 Standard ¥15,800
4589977240603
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.