Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Ran Mitake
BanG Dream! Girls Band Party!
Good Smile Company (Manufacturer)
Quailegg (Sculptor)
1/7
22 cm
¥19,800
  • 6/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.