Thông tin sản phẩm
Model Kits
Reverse Trike
Death Stranding
Kotobukiya (Manufacturer)
1/12
¥7,200
  • 03/2021 Standard ¥7,200
4934054014019
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.