Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Ruby Rose
RWBY
Good Smile Company (Manufacturer)
Jarel (Sculptor)
¥3,545
  • 01/14/2021 Standard ¥3,545
4580416941969
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.