Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Ryuuzouji Akane
Walkure Romanze: Shoujo Kishi Monogatari
White Swimsuit & Lingerie
Q-six (Manufacturer)
K2 (Color Producer), Nollgreco (Sculptor)
1/6
¥17,800
  • 12/2020 Standard ¥17,800
Castoff
4580001942005
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.