Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Saber Alter
Fate/Stay Night
Dress
Kyoukai Kishidan (Circle)
¥9,000
  • 10/10/2011 Limited ¥9,000
  • 12/12/2010 Limited ¥9,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.