Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Saber Alter
Fate/Grand Order
Rider
Alter (Manufacturer)
Takeuchi Takashi (Illustrator), Tetsumori Nanami (Color Producer), Yadokari (Sculptor)
1/7
23 cm
¥14,800
  • 12/2020 Standard ¥14,800
4560228206159
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.