Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Saber Alter
Fate/Grand Order
Rider
Amakuni (Manufacturer), Hobby Japan (Distributor)
Grizzry Panda (Sculptor), Hoshina Eimi (Color Producer)
1/7
¥18,000
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥18,000
4981932513683
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.