Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Saber
Fate/Stay Night
Casual Clothes
T's System (Circle)
1/6
  • 08/2006 Standard
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.