Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Saber
Fate/Grand Order
Individual sculptor (Manufacturer)
Ingenuity Studio (Sculptor)
1/6
35 cm
  • 2021-5-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.