Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Saber
Fate/Stay Night
Kyoukai Kishidan (Circle)
1/6
¥9,000
  • 08/03/2008 Standard (Wonder Festival 2008 [Summer]) ¥9,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.