Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Saber
Fate/Stay Night
MR. Surprise (Circle)
MR. Surprise (Sculptor)
1/6
  • 07/2010 Limited
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.