Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Saber
Fate/Stay Night
Kimono
Iousen (Circle)
Zenko (Sculptor)
1/5
¥12,000
  • 12/12/2010 Limited ¥12,000
  • 02/2010 Limited ¥12,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.