Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Saber Lily
Fate/Unlimited Codes
Kyoukai Kishidan (Circle)
1/6
  • 12/2008 Standard
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.