Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Sakura Ino
Ochikobore Fruit Tart
Kotobukiya (Manufacturer)
Hirohito (Sculptor)
1/7
¥14,500
  • 04/2021 Standard ¥14,500
4934054025589
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.