Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Sakura Shinobu
Original character
Unknown (Manufacturer)
Party Look (Sculptor)
1/4
30 cm
¥31,680
  • 6/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.