Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Q Posket
Sakurauchi Riko
Love Live! Sunshine!!
Omoi yo Hitotsu ni Nare
Bandai Spirits (Manufacturer)
  • 01/26/2021 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.