Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Sakuya
Shining Blade
Mode Change
Vertex (Manufacturer)
Atsumi (Sculptor)
1/7
23 cm
¥15,000
  • 11/2020 Standard ¥15,000
4562389471292
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.