Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Sariel
The Seven Heavenly Virtues
Jihi no Zou
Orchid Seed (Manufacturer)
Ishiyama Satoshi (Sculptor), Nishii (Illustrator)
1/8
27.5 cm
¥18,000
  • 12/10/2020 Standard ¥18,000
Castoff
4582292602446
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.